Цифровой маркет-Digirom.ru

Content: text (0 symbol)
Available: 0
Uploaded:

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 3
Refunds: 0

продавец

Seller: Поздеев
information about the seller and its items

Ask a question

Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller more than:

$3 the discount is 1%
$20 the discount is 2%
$50 the discount is 3%
$100 the discount is 4%
$250 the discount is 5%
$800 the discount is 6%
$1400 the discount is 7%
$2000 the discount is 8%
$3000 the discount is 9%
$5000 the discount is 10%

A promo code for 750 SEK (SEK), provided you spend 250 SEK.

Sweden
The amount of 750 SEK will be credited to the account within 5 days (usually less than a day) from the moment of registration of the expense 250 SEK

The promo code can be used by new Google Ads (AdWords) customers in accounts no older than 14 days from the date of registration.
Do not break the general Adwords rules and everything will be OK, my coupons will not be banned. Official source.
Enter into your account within 15 days after purchase.

The terms are described below in the original language, you can translate into any language convenient for you by any online translator.
Nu får du kostnadsfri annonsering värd 750 kr** när du spenderar 250 kr

* Villkor och bestämmelser för det här erbjudandet:
1. Erbjudandet gäller enbart kunder med faktureringsadress i Sverige. Endast en kampanjkod per annonsör.
2. För att ta del av det här erbjudandet måste du ange koden inom 14 dagar från det att den första annonsen visades från ditt första Google Ads-konto.
3. För att kvalificera sig för kampanjkrediten måste du ha spenderat 250 kr på din kampanj, exklusive skatter, inom 30 dagar efter att koden applicerades. Att enbart göra en inbetalning på 250 kr är inte tillräckligt. Ackumuleringen av annonseringskostnader till ett värde av 250 krbörjar efter att koden applicerats.
4. När väl 2 och 3 är genomförda, kommer kampanjkrediten att aktiveras inom cirka 5 dagar till fliken Fakturering i ditt konto.
5. Krediterna räknas enbart på framtida annonseringskostnader. Krediterna kan inte användas på kostnader genererade innan koden applicerades.
6. Du kommer inte få någon notifiering när krediten har använts upp och all fortsatt annonsering kommer därefter dras från din registrerade betalningsform. Om du inte vill fortsätta annonsera, kan du pausa eller ta bort din kampanj närsom.
7. Ditt konto måste ha blivit fakturerat av Google Ads och vara i god ordning för att du ska ha rätt till en kampanjkredit.

No feedback yet

Similar items